Nowy Ład i zmiana w przepisach domów na zgłoszenie

Jak już wcześniej informowaliśmy na łamach naszego serwisu wielkimi krokami zbliża się wejście w życie „Nowego Ładu” i tym samym zmian w przepisach prawa budowlanego odnośnie budowy domów na zgłoszenie.

Od 3 stycznia 2022 domy na zgłoszenie do 70m2

Najważniejszą zmianą, jaka wejdzie w życie z dniem 3 stycznia 2022, będzie zwiększenie powierzchni domów, które można będzie budować na zgłoszenie. Prawnicy interpretują te przepisy w ten sposób, że możliwe będzie nawet budowanie domów o powierzchni ponad 140 m2 tylko na zgłoszenie.

To zapewne wyjaśni się po wejściu przepisów w życie. Nie wiadomo do końca bowiem jak będą interpretować je urzędnicy.

Domy na zgłoszenie – „Nowy Ład”

Co zmieni się w prawie pudowlanym?

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian, które wejdą w życie 3 stycznia 2022 roku.

  • zniesienie obowiązku sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania działki z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • zniesienie możliwości zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia,
  • anulowanie możliwości nałożenia na zgłaszającego obowiązku uzupełnienia braków formalnych.

Myślisz o budowie domu na zgłoszenie? Skontaktuj się z nami!

Dodaj komentarz